Защо използването на ментална аритметика е хубаво?

Вероятно сте наясно за възможностите на децата от Азия да смятат с бързината на елка, също така без да използват каквато и да е техника и материали.

ментална аритметика

Вероятно и вие сте мечтали детенцето ви да е толкова специално. Изпълняването на тази мечта далеч вече не е до такава степен трудна, тъй като тези, на пръв поглед магически заложби, могат да бъдат придобити в следствие на организирането на изучаване по ментална математика.

За този нов вид упражнения ще ни разкажат сега от Ментална Аритметика със Сметало Абакус

В днешно време няколко по-големи центрове за обучение предлагат обучение на деца, срещайки ги с естеството и последователността за прилагане на ментална математика. Този различен метод допринася и доста преимущества за бъдещото образование на учениците.

Добиване на качества за бързо изчисляване наум

Много често в учениците се забелязват затруднения в пресмятането наум, дори като става въпрос за основни калкулации. Ето защо е полезно да запишете детето си.

Прилагането на аритметични модели на умствена математика увеличава значително скоростта и точността, с която е възможно да бъде изчислена конкретна задача наум. Постигането на добри резултати разбира се е обвързано със серия от задачи и провеждане на тренировки, за да бъде успешно усвоена методиката.

Неминуемо след обучението си по умствена математика, малчуганът успява да си обрисува пресмятанията за минималното време от малко на брой секундички, а дори и за по-малко от секунда, и по този начин непосредствено да даде отговора след изваждане, събиране, деление или умножение. В следствие на необходимо продължително обучение – някъде около година, даже и по-малки деца биха могли да пресмятат изцяло ментално по-големи четири или пет цифрени числа.

Развитие на дясното и лявото мозъчно полукълбо

Стандартното обучение по аритметика, с което всеки един е преминал в училището, развива главно лявото полукълбо на мозъка. Проучвания много отдавна са установили, че дясната част на мозъка отговаря за обработването на невербалната информация. Всичко това ще покаже, че работата с пресмятащи образи, които създава мозъкът, подсилват подобрението на дясното полукълбо, тъй като то работи с образи и символи.

Изчислителните упражнения, прилагащи се в менталната математика, са отправени върху подобрението на двете мозъчни полукълба.

Повишаване постиженията по останалите училищни предмети

Макар и с просто математическо-изчислителна насока, обучението по умствена аритметика подобрява запомнянето като по този начин стимулира концентрацията. След като се усвои методиката на иновативния метод, малчуганите подобряват и резултатите си по другите предмети в училището, наред с пресмятанията. Основните причини се дължат главно в цялостната програма на обучението по умствена аритметика, като развива както умствените усещания, така и слуховите,тактилните и зрителните възможности на ученикът.